ГОРБАТОВСЬКА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу директора Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ ІСЩЛХ НАМН), м. Одеса, № 79 від 09.11.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДУ ІСЩЛХ НАМН від 06.11.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Горбатовської Наталії Вікторівни на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування профілактики та лікування генералізованого пародонтиту у вагітних жінок на тлі хронічного гастриту та анемії» в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

 

  1. Голова ради – доктор медичних наук, професор Дєньга Оксана Василівна, завідувач відділу епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонтії ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  2. Рецензент – доктор медичних наук, професор Скиба Василь Яковлевич, головний науковий співробітник консультативно-поліклінічного відділення ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  3. Рецензент –  кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Бабеня Ганна Олександрівна, заступник директора з наукової роботи ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  4. Опонент –  доктор медичних наук, професор Білоклицька Галина Федорівна, професор кафедри терапевтичної стоматології Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика МОЗ України
  5. Опонент – доктор медичних наук, професор Самойленко Андрій Валерійович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології та стоматології ФПО Дніпровського державного медичного університету МОЗ України.

Науковий керівник:

– доктор медичних наук, доцент Новицька Ірина Костянтинівна, завідувач лабораторії розробки та дослідження засобів гігієни ротової порожнини ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.

Інформація про призначення дати захисту Горбатовської Наталії Вікторівни.

Захист відбудеться 27 грудня 2023 року о 13 годині за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України", актова зала (четвертий поверх).

Долучитись до засідання ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Посилання на трансляцію

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Дисертація з підписом

Електронний підпис до дисертації

Опонент Білоклицька Г.Ф.

Електронний підпис Білоклицька Г.Ф.

Опонент Самойленко А.В.

Рецензент Скиба В.Я.

Електронний підпис Скиба В.Я.

Рецензент Бабеня Г.О.

Електронний підпис Бабеня Г.О.

Посилання на запис трансляції

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора філософії

ГАРАЩУК ІГОРЬ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу директора Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ ІСЩЛХ НАМН), м. Одеса, № 77 від 07.11.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДУ ІСЩЛХ НАМН від 06.11.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гаращука Ігоря В'ячеславовича на тему: «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування супортивного стоматологічного комплексу для осіб із хворобою Альцгеймера» в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

 

  1. Голова ради – доктор медичних наук, професор Скиба Василь Яковлевич, головний науковий співробітник консультативно-поліклінічного відділення ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  2. Рецензент – доктор медичних наук, професор Дєньга Оксана Василівна, завідувач відділу епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонтії ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  3. Рецензент – доктор медичних наук, доцент Новицька Ірина Костянтинівна, завідувач лабораторії розробки та дослідження засобів гігієни ротової порожнини ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  4. Опонент –  доктор медичних наук, професор Лучинський Михайло Антонович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.
  5. Опонент –  доктор медичних наук, професор Самойленко Андрій Валерійович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології та стоматології ФПО Дніпровського державного медичного університету МОЗ України.

Науковий керівник:

– кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Бабеня Ганна Олександрівна, заступник директора з наукової роботи ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.

Інформація про призначення дати захисту Гаращука Ігоря В'ячеславовича.

Захист відбудеться 22 грудня 2023 року о 11 годині за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України", актова зала (четвертий поверх).

Долучитись до засідання ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Посилання на трансляцію

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Електронний підпис до дисертації

Опонент Лучинський М.А.

Електронний підпис Лучинський М.А.

Опонент Самойленко А.В.

Електронний підпис Самойленко А.В.

Рецензент Дєньга О.В.

Електронний підпис Дєньга О.В.

Рецензент Новицька І.К.

Електронний підпис Новицька І.К.

Посилання на запис трансляції

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора філософії