Основні напрямки наукових робіт

Розробка та створення стратегії та програм профілактики стоматологічних захворювань у населення України з урахуванням біогеохімічних і антропогенних особливостей регіонів та соматичної патології.

Особливості перебігу та хірургічна реабілітація хворих з вогнепальними та невогнепальними пораненнями кісткових та м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки.

Моніторинг стоматологічної захворюваності у населення України і аналіз динаміки з прогнозуванням тенденцій перебігу основних стоматологічних захворювань.

Розробка та клініко-лабораторна оцінка нових методів діагностики в стоматології (молекулярно-генетичні, епігенетичні, біохімічні та біофізичні дослідження).

Розробка системи надання стоматологічної допомоги дитячому населенню України в нових економічних умовах.

Розробка сучасних методів хірургічних втручань та реабілітації при лікуванні дефектів зубощелепної ділянки у дітей.

Розробка та удосконалення методів знеболювання при втручаннях у зубощелепної ділянці.