Новини

 

На базі Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» відбувся черговий захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії 

26 травня 2023 року у разовій спеціалізованій вченій раді Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» (далі – ДУ «ІСЩЛХ НАМН») відбувся успішний захист дисертації РАЧИНСЬКОГО Сергій Володимировича на тему «Стан захворюваності та прогноз розвитку стоматологічної ортопедичної допомоги особам призовного віку в Україні» на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія (науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Шнайдер Станіслав Аркадійович).

Спеціалізовану вчену раду ДУ «ІСЩЛХ НАМН» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації очолив доктор медичних наук, професор Скиба Василь Яковлевич. До складу ради увійшли в якості опонентів: ректор Івано-Франківського національного медичного університету, член-кореспондент НАМН України, професор Рожко Микола Михайлович, завідувач кафедри хірургічної стоматології Одеського національного медичного університету, професор Гулюк Анатолій Георгійович; в якості рецензентів: доктори медичних наук Дєньга Анастасія Едуардівна та Семенов Євген Іванович (ДУ «ІСЩЛХ НАМН», Одеса).

Вітаємо дисертанта та його наукового керівника, бажаємо реалізації наукового потенціалу та творчих успіхів!