МАЛЕХ НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу директора Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ ІСЩЛХ НАМН), м. Одеса, № 52 від 05.06.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДУ ІСЩЛХ НАМН № 9 від 02.06.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Малех Надії Володимирівни на тему: «Обґрунтування лікування та профілактики гіпертрофічного гінгівіту у дітей (експериментальне та клініко-лабораторне дослідження)» в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

 

  1. Голова ради – доктор медичних наук, професор Скиба Василь Яковлевич, головний науковий співробітник консультативно-поліклінічного відділення ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  2. Рецензент – доктор медичних наук Вишневська Ганна Олександрівна, старший науковий співробітник сектору експериментальної патології ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  3. Рецензент – доктор медичних наук, доцент Рейзвіх Ольга Едуардівна, завідувач науково-організаційного й патентно-інформаційного відділу ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  4. Опонент – доктор медичних наук, професор Годованець Оксана Іванівна, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Буковинського державного медичного університету МОЗ України.
  5. Опонент –  доктор медичних наук, професор Лучинський Михайло Антонович, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Наукові керівники:

– доктор медичних наук, професор Дєньга Оксана Василівна, завідувач відділу епідеміології і профілактики основних стоматологічних захворювань дитячої стоматології та ортодонтії ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.

– доктор медичних наук, професор Пиндус Тетяна Олексіївна, завідувач кафедри дитячої стоматології ВПНЗ "Львівський медичний університет".

Долучитись до засідання разової ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Посилання на трансляцію

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Електронний підпис до дисертації

Опонент Годованець О.І.

Електронний підпис Годованець О.І.

Опонент Лучинський М.А.

Електронний підпис Лучинський М.А.

Рецензент Вишневська Г.О.

Електронний підпис Вишневська Г.О.

Рецензент Рейзвіх О.Е.

Електронний підпис Рейзвіх О.Е.

Довідка укрІНТЕІ 

Посилання на запис трансляції

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора філософії