РАЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 

Спеціалізована вчена рада створена згідно наказу директора Державної установи «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ ІСЩЛХ НАМН), м. Одеса, № 44 від 22.03.2023 р. на підставі рішення Вченої ради ДУ ІСЩЛХ НАМН № 4 від 17.03.2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рачинського Сергія Володимировича на тему: «Стан захворюваності та прогноз розвитку стоматологічної ортопедичної допомоги особам призовного віку в Україні» в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 221 Стоматологія.

 

  1. Голова ради – доктор медичних наук, професор Скиба Василь Яковлевич, головний науковий співробітник консультативно-поліклінічного відділення ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  2. Рецензент – доктор медичних наук, старший науковий співробітник Дєньга Анастасія Едуардівна, старший науковий співробітник відділу епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань дитячої стоматології та ортодонтії ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  3. Рецензент – доктор медичних наук Семенов Євген Іванович, старший науковий співробітник консультативно-поліклінічного відділення ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.
  4. Опонент – доктор медичних наук, професор Гулюк Анатолій Георгійович, завідувач кафедри хірургічної стоматології Одеського національного медичного університету МОЗ України.
  5. Опонент – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Рожко Микола Михайлович, ректор Івано-Франківського національного медичного університету МОЗ України.

Науковий керівник – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Шнайдер Станіслав Аркадійович, директор ДУ ІСЩЛХ НАМН, м. Одеса.

Інформація про призначення дати захисту Рачинського Сергія Володимировича.

Захист відбудеться 26 травня 2023 року о 11 годині, за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11. Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України", актова зала (четвертий поверх).

Долучитись до засідання разової ради з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу можна за посиланням:

 

Посилання на трансляцію

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Електронний підпис до дисертації

Опонент Гулюк А.Г.

Електронний підпис Гулюк А.Г.

Опонент Рожко М.М.

Електронний підпис Рожко М.М.

Рецензент Дєньга А.Е.

Електронний підпис Дєньга А.Е.

Рецензент Семенов Є.І.

Електронний підпис Семенов Є.І.

Рішення щодо присудження наукового ступеня доктора філософії

Посилання на запис трансляції