Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України»

 

ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

 

В докторантуру за спеціальністю 221 «стоматологія»

         Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за зазначеною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана у порядку, встановленому законодавством (наказ МОН України №378-л від 29 листопада 2017 р.) та лист НАМН України від 14.05.2020 р. про виділення 1 місця в докторантуру.

         Положення про аспірантуру та докторантуру та Правила прийому до аспірантури та докторантури ДУ «ІСЩЛХ НАМН» на 2020 р. розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VI “Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.

та затверджені на засіданні Вченої ради (протокол № 13 від 27 грудня 2019 р. і діють впродовж відповідного року.

 

                   Строк прийому заяв: 15.06.2020 р.  – 15.07.2020 р.

 

          Документи згідно із Правилами прийому направляти за адресою: 65026, м. Одеса, Рішельєвська, 11, ученому секретареві інституту.

 

 

Директор інституту

д.мед.н., проф.                                                                С.А.Шнайдер